Gmina Nowogródek Pomorski realizuje Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska

 Tytuł Projektu:„Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski, jako język obcy” INT 128

Cel Projektu: Przedmiotem projektu jest transgraniczna współpraca dotycząca kształcenia językowego. Celem projektu jest rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia, poprawa kompetencji językowych oraz społeczno-kulturalnych, które będą mogły zostać wykorzystane w transgranicznym współżyciu i współpracy

 

GMINA NOWOGRÓDEK POMORSKI PARTNER PROJEKTU