Gmina Nowogródek Pomorski realizuje Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska

Tytuł Projektu: „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom”

Cel Projektu: Intensyfikacja współpracy instytucji w kontekście transgranicznym

 Celem projektu jest wzmocnienie współpracy między wszystkimi partnerami dzięki czemu zostanie osiągnięta i lepiej skoordynowana transgraniczna reakcja na wypadek katastrof.

 

GMINA NOWOGRÓDEK POMORSKI PARTNER PROJEKTU