Tytuł projektu:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Karsko

 

W dniu 10.09.2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą na zadanie polegające na modernizacji oczyszczalni w miejscowości Karsko. Zadanie to współfinansowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Prace przeprowadzone w ramach modernizacji mają na celu usprawnić działanie oczyszczalni oraz dostosować ją do większej liczby odbiorców. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez wzrost efektywności usuwania zanieczyszczeń oraz wzrost średniej przepustowości oczyszczalni ścieków w Karsku z 200 m3/dobę do 400m3/dobę.

 

Całkowity koszt modernizacji oczyszczalni :

1 439 711,31 zł. brutto

 

Refundacja:

877 872,75 zł