Tytuł projektu:

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko/Fundusz Spójności

 

Uwaga: Dotacja została przyznana w 2010 r. Finansowe zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 2013 r.

 

Wnioskodawca:

Powiat Myśliborski,

 

Realizator:

Powiat Myśliborski, Gmina Myślibórz, Gmina Barlinek, Gmina Dębno, Gmina Boleszkowice, Gmina Nowogródek Pomorski

 

Zakres projektu:

Projekt obejmuje termomodernizację następujących obiektów użyteczności publicznej: 

1) budynki Powiatu Myśliborskiego:

• budynek warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku, 

• budynek sali gimnastycznej z częścią dydaktyczno– administracyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Barlinku, 

• budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie,

• budynek SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Dębnie(budynek A, B oraz budynek biurowy), 

• budynek Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Północna 15,

• budynek sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu, 

2) budynki Gminy Barlinek:

• budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku, 

• budynek Gimnazjum Publicznego nr 1 w Barlinku, 

3) budynek Gminy Boleszkowice:

• budynek sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Boleszkowicach,

4) budynki Gminy Dębno:

• budynek Szkoły Podstawowej w Różańsku,

• budynek Przedszkola nr 1 w Dębnie, 

• budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie, 

• budynek Gimnazjum Publicznego nr 1 w Dębnie, 

5) budynki Gminy Myślibórz:

• budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Myśliborzu, 

• budynek Przedszkola nr 2 w Myśliborzu ul. Spokojna 12,

• budynek Przedszkola nr 2 w Myśliborzu ul. Spokojna 15,

6) budynki Gminy Nowogródek Pomorski:

• budynek świetlicy wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, 

• budynek Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim, 

• budynek Szkoły Podstawowej w Karsku.

 

Wartość projektu:

20.377.546,76 zł

 

Dotacja:

8.074.184,24 zł

 

Wkład własny:

12.303.362,52 zł