W Trzcinnej powstaje Dzienny Dom SENIOR+

300 tys. złotych otrzymuje samorząd gminy Nowogródek Pomorski na utworzenie i prowadzenie placówki dla osób starszych w ramach tegorocznej edycji rządowego programu Senior+. Pozwoli to utworzyć 20 nowych miejsc w Dziennym Domu w Trzcinnej. 8 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie Minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński wspólnie z wojewodą zachodniopomorskim Tomaszem Hincem wręczyli promesę Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski Krzysztofowi Mrzygłodowi.

Głównym celem działalności Dziennego Domu „Senior+” jest zapobieganie wykluczeniu oraz marginalizacji Seniorów z terenu Gminy Nowogródek Pomorski z życia społecznego, poprzez zapewnienie im różnych form aktywizacji i samorealizacji, zarówno w sferze kultury, rozrywki, zdrowia jak i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania własnych zainteresowań. W zajęciach Dziennego Domu „Senior+” mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni, nieaktywni zawodowo, w wieku co najmniej 60 lat.

Dzienny Dom „Senior+” w Trzcinnej powstanie w budynku byłej szkoły podstawowej. Będzie to miejsce wspólnych spotkań i przede wszystkim aktywizacji 20 Seniorów. Do dyspozycji Seniorów zostanie przeznaczonych kilka odpowiednio wyposażonych sal m. in. pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań i jadalni, pomieszczenie klubowe wyposażone m. in. w telewizor i komputer, pomieszczenie do odpoczynku, w której będzie prowadzona rehabilitacja. Planowany termin oddania do użytku Dziennego Domu „Senior+” to koniec bieżącego roku.

Placówka dziennego pobytu „Senior +” zapewni osobom starszym pomoc w czynnościach dnia codziennego, tj. usługi socjalne (w tym m.in. zapewnienie posiłku, usługi rehabilitacyjne), edukacyjne (np. warsztaty rękodzielnicze, plastyczne), a także zajęcia: kulturalno-oświatowe (koncerty, zajęcia teatralne, śpiewu, wycieczki rekreacyjne), aktywności ruchowej (takie jak kursy tańca, nordic walking), aktywizujące społecznie (np. organizacja Dnia Seniora, współpraca z m.in.: przedszkolami) czy terapii zajęciowej (muzykoterapia, treningi umysłu itp.).

Od  stycznia 2019 r. placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 8 godzin dziennie.

Za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Trzcinnej będzie ustalana niewielka opłata. Kryteria odpłatności określa Uchwała Rady Gminy. Wysokość opłaty uzależniona będzie od wysokości dochodu. Nieodpłatnie z pobytu w Dziennym Domu skorzystają osoby, których dochód mieści się w kryteriach dochodowych ustalonych w ustawie o pomocy społecznej.

Rekrutacja do udziału w zajęciach Dziennego Domu „Senior+” prowadzona będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim. Z wszystkimi chętnymi osobami zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy, a następnie zostanie wydana decyzja kierująca, oraz decyzja ustalająca odpłatność.

W 2015 roku, po pierwszym roku działania programu Senior+, w woj. zachodniopomorskim funkcjonowało jedynie 6 placówek dla seniorów zapewniających 144 miejsca. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu samorządów do końca tego roku seniorzy w regionie będą mieli do dyspozycji w sumie 32 Dzienne Domy i Kluby z 746 miejscami.