Tytuł projektu:

Nadbudowa i przebudowa remizy OSP w Nowogródku Pomorskim oraz zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

 

Gmina Nowogródek Pomorski realizuje projekt, którego celem jest nadbudowa i przebudowa remizy OSP w Nowogródku Pomorskim oraz zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP.

Umowy z Wykonawcami na powyższe zadania zostały już podpisane. W ramach umowy nr IOŚ.272.60.2014 podpisanej w dniu 26.08.2014 r. zostanie dostarczony średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP. Samochód będzie w pełni wyposażony w sprzęty umożliwiające przeprowadzenie szybkich oraz skutecznych akcji ratowniczych.

Koszt zakupu samochodu:

640.000,00 zł. brutto

 

W ramach drugiej umowy nr IOŚ.272.66.2014 z dnia 15.09.2014 r. Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie.: Nadbudowę i przebudowę remizy OSP w Nowogródku Pomorskim. Budynek zostanie poddany termomodernizacji, konstrukcja budynku zostanie podniesiona na potrzeby garażowania nowo zakupionego samochodu, zostanie wymieniona również stolarka okienna i drzwiowa.

Koszt tego zadania:

200.227,74 zł. brutto

 

Całość inwestycji współfinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego do kwoty w wysokości:

500.000,00 zł. brutto