Ptasi Dołek

 

Towarzystwo Przyjaciół Karska i Okolic zrealizowało inwestycję pn.: „Ptasi Dołek zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno – sportowe w miejscowości Karsko.” Inwestycja współfinansowana była w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach realizacji inwestycji dokonano zagospodarowania terenu polegającego na utworzeniu ścieżek spacerowych, zamontowaniu placu zabaw, zjazdu linowego,ławek parkowych oraz koszy na śmieci. Dokonano również odnowy zbiornika p.poż wraz z nasadzeniami wokół zbiornika. Nasadzenia zostały również wykonane na całym placu rekreacyjno – sportowym. Powstała inwestycja ma na celu służyć mieszkańcom i uatrakcyjniać możliwości spędzania czasu wolnego.

Koszt inwestycji wyniósł 261 732,93 zł. z czego 247 865,00 zł. podlega refundacji a pozostała część inwestycji to wykonana praca własna