Na obszarze gminy położone są 23 miejscowości w 10 sołectwach:

 

1) sołectwo Giżyn;

2) sołectwo Nowogródek Pomorski, obejmujące: Kolonię Nowogródek, Pachocino i Nowogródek Pomorski;

3) sołectwo Rokitno;

4) sołectwo Trzcinna obejmujące wsie: Chocień, Rataje, Smolary, Smólsko, Somin, Trzcinna;

5) sołectwo Sumiak, obejmujące wsie Karlin, Sumiak;

6) sołectwo Golin, obejmujące wsie Golin, Sołacz;

7) sołectwo Karsko, obejmujące wsie Karsko i Lipin;

8) sołectwo Świątki;

9) sołectwo Kinice, obejmujące wsie Kinice i Ulejno;

10) sołectwo Parzeńsko, obejmujące wsie Parzeńsko, Ławin i Stawno.

 

 

(wykonanie na podstawie mapy "Podział Gminy na sołectwa"  - Strategia Rozwoju Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2015 - 2020)

Granice sołectw gminy Nowogródek Pomorski