herb gminy Nowogródek Pomorski

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
005 - Parzeńsko

Oznaczenie MPZP 005
Tytuł planu Zmiana MPZP w Parzeńsku
Obręb, nr działek Karsko -790/6, 790/7
Przedmiot planu Zabudowa letniskowa
Nr uchwały o przystąpieniu XIV/78/2000 z dnia 30.08.2000 r.
Nr uchwały planu XX/138/2001 z dnia 15.10.2001 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 41 poz. 964 z dnia 26.10.2001 r.
Powierzchnia (ha) 0,12
Rysunek planu
Pokaż na mapie

 Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.