herb gminy Nowogródek Pomorski

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
021 - Giżyn

Oznaczenie MPZP 021
Tytuł planu MPZP Giżyn
Obręb, nr działek  
Przedmiot planu Zabudowa produkcyjna, usługowa - Giżyn
Nr uchwały o przystąpieniu  XXVIII/179/2021
Nr uchwały planu XXXVI/237/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
Publikacja DZ.U.WOJ.ZACH. Z DNIA 17 MAJA 2022 R.POZ.2304
Powierzchnia (ha)  20,5
Rysunek planu
Pokaż na mapie

Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.