herb gminy Nowogródek Pomorski

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
016 - Golin

Oznaczenie MPZP 016
Tytuł planu MPZP Wiatraki Golin
Obręb, nr działek Trzcinna
Przedmiot planu Zespół elektrowni wiatrowych
Nr uchwały o przystąpieniu VII/46/11 z dnia 01.09.2011 r.
Nr uchwały planu XIII/81/12 z dnia 28.03.2012 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 958 z dnia 27.04.2012 r.
Powierzchnia (ha) 366,7
Rysunek planu
Pokaż na mapie

Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.