herb gminy Nowogródek Pomorski

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
009 - Kinice

Oznaczenie MPZP 009
Tytuł planu MPZP Kinice
Obręb, nr działek Kinice Strefa I oraz II
Przedmiot planu Zabudowa letniskowa
Nr uchwały o przystąpieniu XXXII/193/2006 i XXXII/194/2006 z dnia 30.06.2006 r. scalone uchwałą VIII/46/07 z dnia 11.06.2007 r.
Nr uchwały planu XXII/158/2009 z dnia 11.03.2009 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 17 poz. 693 z dnia 19.05.2009 r.
Powierzchnia (ha) 34,92
Rysunek planu
Pokaż na mapie

Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.