Uchwała nr XXII/133/2020 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała nr XXII/132/2020 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

Uchwała nr XXII/131/2020 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/77/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

Uchwała nr XXII/130/2020 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogródek Pomorski”

 

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA NR XII/73/2019RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogródek Pomorski”.

 

UCHWAŁA NR XII/76/2019 RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

Uchwała nr XIV/86/2019 w sprawie zmiany uchwały wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz ustalenia stawki tej opłaty