Ruszają konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Na uwagi czekamy do 18 września br.

Poddany konsultacjom społecznym projekt uchwały został opracowany na podstawie raportu pt.  „Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nowogródek Pomorski”, zamieszczonego u dołu artykułu. Obszar rewitalizacji koncentruje się w miejscowościach, które zajmują 23,39 km2 (ok. 16% powierzchni Gminy) i są zamieszkiwane przez 964 mieszkańców, co stanowi 29,6% ludności Gminy.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowane jest do wszystkich zainteresowanych Gminy Nowogródek Pomorski oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i innych zainteresowanych podmiotów z terenu Gminy.

Formy prowadzenia konsultacji:

  • Wypełnienie formularza (papierowo lub elektronicznie)
  • Formularz jest dostępny: na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski; w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski; a także w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski (ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski), od dnia 16 sierpnia do 18 września 2023 r.
  • Wypełniony formularz należy dostarczyć: drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; drogą korespondencyjną na adres: ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski; lub osobiście do siedziby Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
  • Pierwsze wydarzenie konsultacyjne: Prezentacja sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, dyskusja oraz wykład o zasadach planowania i prowadzenia rewitalizacji, w dniu 13.09.2023 r. o godz. 17.00 w Sali Wiejskiej w Nowogródku Pomorskim (Plac Świętego Floriana 8, 74-304 Nowogródek Pomorski).
  • Drugie wydarzenie konsultacyjne: Prezentacja sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, dyskusja oraz warsztat na temat potrzeb i potencjałów obszaru rewitalizacji, w dniu 14.09.2023 r. o godz. 17.00 w Sali Wiejskiej w Nowogródku Pomorskim (Plac Świętego Floriana 8, 74-304 Nowogródek Pomorski).
  • Dyżury konsultacyjne w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski (ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski), od dnia 16 sierpnia do 18 września 2023 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

 

Konsultacje trwają od 16 sierpnia do 18 września 2023 r.
Rewitalizacja jest wieloletnim procesem, prowadzonym w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji. Pierwszym krokiem do opracowania tego dokumentu jest wyznaczenie w gminie terenów, na których społeczność lokalna zmaga się ze szczególnymi trudnościami. Przedstawiamy Państwu zasięg obszaru rewitalizacji, który jest wynikiem diagnoz prowadzonych w ostatnich miesiącach. Prezentujemy również raport diagnostyczny, który opisuje metodę,  mierniki oraz wyniki analiz.

 

Załączniki:

1) Projekt uchwały i uzasadnienie

2) Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji-Załącznik nr 1 z 3

3) Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji-Załącznik nr 1 z 3

4) Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji-Załącznik nr 2 z 3

5) Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji-Załącznik nr 2 z 3

6) Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji-Załącznik nr 3 z 3

7) Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji-Załącznik nr 3 z 3

8) Raport - „Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nowogródek Pomorski"

9) Streszczenie raportu - „Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nowogródek Pomorski" - w języku niespecjalistycznym

10) Formularz konsultacyjny 

11) Formularz konsultacyjny 

12) Zarządzenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski