OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
z dnia 29 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Rady gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad
i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowogródek Pomorski

zawiadamiam

o wyłożeniu od dnia 29.11.2023 r. do dnia 13.12.2023 r. do godz. 12:00 do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Zawiadomienie umieszcza się:

a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15
b) na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski pod adresem: www.nowogrodekpomorski.pl
c) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: bip.nowogrodekpomorski.pl

Uwagi do projektu uchwały należy składać drogą elektroniczną: na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub poprzez platformę e-puap: /3w148ejqvs/SkrytkaESP, lub w sekretariacie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15 (pok. nr 1) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w terminie do 13.12.2023 r. do godz. 12:00.