I N F O R M A C J A O W Y N I K U P R Z E T A R G U
RUL.6840.4.2021.AW

1.

Data

i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

01.07.2022 r.

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

 

IV ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość niezabudowana położona we wsi

i obrębie Trzcinna,

działka oznaczona nr 88/2

o pow. 0,33 ha.

 

KW Nr SZ1M/00040807/6.

3.

Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych

do przetargu

-

 

-

4.

Cena wywoławcza

Najwyższa osiągnięta cena:

30.000,00 zł

 

-

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca:

Nie ustalono nabywcy

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

Wójt Gminy
Nowogródek Pomorski

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 01.07.2022 r. do dnia 8.07.2022 r.