I N F O R M A C J A O W Y N I K U P R Z E T A R G U
RUL.6840.7.2021.AW

1.

Data

i miejsce

oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

24.06.2022 r.

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

 

I ustny przetarg nieograniczony

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

 

Księga wieczysta

Nieruchomość niezabudowana położona we wsi i obrębie Kinice oznaczona nr działki 30/49 o powierzchni 0,11 ha

 

KW Nr SZ1M/00030031/2

3.

Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych

do przetargu

-

 

-

4.

Cena wywoławcza

Najwyższa osiągnięta cena:

52.000,00 zł

 

-

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca:

Nie ustalono nabywcy

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

Wójt Gminy
Nowogródek Pomorski

 

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 24.06.2022 r. do dnia 01.07.2022 r. oraz na stronach www.bip.nowogrodekpomorski.plwww.nowogrodekpomorski.pl.