INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ
Znak:RUL.6840.3.2021.AW

 

1.

Data

i miejsce rokowań:

10.06.2022 r.

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

2.

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań:

 

 

 

 

 

Księga wieczysta:

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 47,78 m2 znajdujący się w budynku nr 9 przy ul. Barlineckiej we wsi Nowogródek Pomorski obrębie Nowogródek Pomorski, na działce oznaczonej nr 454/11 o powierzchni 0,1442 ha, wraz z udziałem w działce w wysokości 164/1000 części,

 

 

KW Nr SZ1M/00030174/6

3.

Liczba złożonych zgłoszeń:

i zgłoszeń odrzuconych:

2

-

4.

Cena wywoławcza:

Najwyższa osiągnięta cena:

25.000 zł

28.000 zł

5.

Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca:

Adrian Siniawski

 

Wójt Gminy
Nowogródek Pomorski

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski w terminie od dnia 10.06.2022 r. do dnia 17.06.2022 r. oraz na stronach www.bip.nowogrodekpomorski.plwww.nowogrodekpomorski.pl.