ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU III SESJI RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

tabliczka_Rada_Gminy_NP
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2024-06-24
Miejsce
która odbędzie się dnia 24 czerwca 2024 r. o godz. 15:00

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU III SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję III Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad III Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogródku Pomorskim za rok 2023
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Nowogródek Pomorski za rok 2023
 8. Projekty uchwał:
  1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski wotum zaufania
  2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2023 r.
  3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2023 r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Wolne wnioski i informacje
 11. Zamknięcie obrad

 

 
 

Wspierane przez iCagenda