ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

tabliczka_Rada_Gminy_NP
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2024-06-10
Miejsce
które odbędzie się dnia 10 czerwca 2024 r. o godz. 14:00

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 Na podstawie §83 i § 84 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr XLV/315/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2023 r.) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15.

Planowany porządek obrad

  1. Otwarcie obrad
    1) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy
    Nowogródek Pomorski za 2023 r.
    2) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2023 r.
  2. Zamknięcie obrad
 
 

Wspierane przez iCagenda