ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LI SESJI RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

tabliczka_Rada_Gminy_NP
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2023-11-30
Miejsce
która odbędzie się dnia 30 listopada 2023 r. o godz. 15:00

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LI SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LI Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

 Planowany porządek obrad LI Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
 6. Projekty uchwał:
  1) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
  2) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023 - 2032
  3) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
  4) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok
  5) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok
  6) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/279/2022 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego od Powiatu Myśliborskiego
  7) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki 451/3 w Nowogródku Pomorskim
  8) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki 229 w Giżynie
  9) Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia    14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  10) Projekt uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji rady
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Wolne wnioski i informacje
 3. Zamknięcie obrad
 
 

Wspierane przez iCagenda