ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

tabliczka_Rada_Gminy_NP
Kategoria
Wydarzenia
Termin
2023-11-27
Miejsce
które odbędzie się dnia 27 listopada 2023 r. o godz. 13:00

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 Na podstawie §83 i § 84 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr XLV/315/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 25 maja 2023 r.) zwołuje się posiedzenie Komisji Rady Gminy Nowogródek Pomorski, które odbędzie się dnia 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad LI Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 1.  Otwarcie obrad
 2. Projekty uchwał:
  1) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
  2) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023 - 2032
  3) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
  4) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok
  5) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok
  6) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/279/2022 Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego od Powiatu Myśliborskiego
  7) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki 451/3 w Nowogródku Pomorskim
  8) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki 229 w Giżynie
  9) Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe|
  10) Projekt uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji rady
 1. Zamknięcie obrad
 
 

Wspierane przez iCagenda