W grudniu 2022 r., zakończyły się prace przy realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Kinice, obr. Karsko, gm. Nowogródek Pomorski, Budowa wodociągu na odcinku Karsko-Kinice oraz budowa wodociągu na odcinku Golin-Rataje”.

W ramach zrealizowanego zdania, został wykonany odcinek kanalizacji oraz wodociągu łączący miejscowość Kinice z miejscowością Karsko oraz został wykonany odcinek wodociągu łączący miejscowość Rataje z ujęciem wody w miejscowości Golin.

Wartość całej inwestycji to  1 574 581,06 zł, z czego kanalizacja Kinice 417 844,15 zł, wodociąg Karsko-Kinice 306 036,92 zł, wodociąg Golin-Rataje 850 699,99 zł.

Na całość zadania, gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 1 187 500,00 zł.

 

 

Była to pierwsza edycja naboru wniosków, w której również Gmina Nowogródek Pomorski otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa drogi od ul. Polnej w m. Karsko przez m. Ławin do m. Parzeńsko, nr działki 945 obr. Karsko, gmina Nowogródek Pomorski, wraz z budową wodociągu z m. Karsko do m. Parzeńsko i Ławin oraz Przebudowa ul. Pionierów w m. Karsko wraz z budową oświetlenia”.  Inwestycja jest już w trakcie realizacji a przewidywany termin zakończenia prac to kwiecień 2023 r.

Kwota dofinansowania zadania: 5 945 546,04 zł.

Zdjęcia z realizacji poszczególnych zadań, dzięki uprzejmości firmy PHU SANITAR  oraz MALDROBUD.