1) Danuta Kabzińska – Sekretarz Gminy Nowogródek Pomorski – Przewodniczący komisji;

2) Adrianna Żuk – Inspektor w Urzędzie Gminy Nowogródek – Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Kamila Bieniaszewska – Inspektor w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski – członek;

4) Justyna Adamiak – Kierownik Działu Świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej  – członek;