1. Adriana Żuk – Zastępca Kierownika Referatu Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski – Przewodniczący Komisji,
  2. Justyna Adamiak – Pracownik socjalny ds świadczeń przyznawanych decyzją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
  3. Kamila Bieniaszewska – Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski – członek Komisji,
  4. Marcin Błaszczyk – sierż. szt., Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu – członek Komisji,
  5. Marta Mrzygłód – Nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych w Karsku, wychowawca w Placówce Wparcia Dziennego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku – członek Komisji,
  6. Karolina Zduńczyk – Pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.
  7. Tomasz Luchowski – Psychoterapeuta uzależnień – członek Komisji