W związku ze złożonymi przez rolników wnioskami o oszacowanie strat w rolnictwie powstałych z powodu wystąpienia suszy oraz o powołanie komisji do szacowania strat spowodowanych przez suszę informujemy, że Wojewoda Zachodniopomorski wystosował pismo, którego treść udostępniamy poniżej.

 

 

 

Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy