Jak co roku, Gmina Nowogródek Pomorski uczestniczyła w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2023”. Wśród beneficjentów tegorocznej edycji programu znalazło się Sołectwo Parzeńsko z projektem pt: Rozbudowa wioski tematycznej w sołectwie Parzeńsko”. Dzięki otrzymanym środkom w wysokości 15000,00 zł pochodzącym w funduszu Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie sołectwa Parzeńsko powstanie drewniana wiata, która będzie kontynuacją tworzenia wioski tematycznej.