W jaki sposób wspierają przedsiębiorczość kobiet?
Jak rozwijają kulturę ludową?
Jakie prowadzą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich?
Rusza pierwsza edycja konkursu marszałka „Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego”

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2023 r.

 

 

- Koła Gospodyń Wiejskich kultywują i rozwijają lokalne tradycje, biorą udział w regionalnych festiwalach i świętach, stanowią jeden z filarów, dzięki którym możliwy jest rozwój polskiej wsi.
Wszelkie działania podejmowane przez te organizacje stanowią połączenie tradycji z nowoczesnością, a ich owocem jest nie tylko zmiana panujących stereotypów, ale również budowa pozytywnego wizerunku obszarów wiejskich.

Zachęcam wszystkie KGW z naszego regionu do udziału w konkursie – mówi wicemarszałek Olgierd Kustosz.

 

Zadaniem Kół Gospodyń Wiejskich z Pomorza Zachodniego (wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich) będzie przedstawienie inicjatyw podejmowanych w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia  2022 roku.

Powinny one dotyczyć takich obszarów jak: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; rozwijanie kultury ludowej czy prowadzenie działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Zgłoszenia należy  przesyłać do 30 czerwca br.

na adres
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa konkurs „Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego”

albo

złożenie go osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.|
Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających opisane inicjatywy, np. zdjęcia, dyplomy, wycinki prasowe, posty z mediów społecznościowych, ulotki promocyjne czy nagrania wideo.

Na laureatów czekają nagrody finansowe:
I miejsce – 50 tys. zł,
II miejsce – 40 tys. zł,
III miejsce – 30 tys. zł.
wyróżnienia (maksymalnie 18) – każde po 10 tys. zł.

Dokumentacja konkursowa znajduje się w załączeniu  wiadomości lub na stronie internetowej https://wrir.wzp.pl/aktywne-kolo-gospodyn-wiejskich-pomorza-zachodniego

Załącznik do uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 7