W dniu 27 maja 2023 roku w m. Parzeńsko odbyło się oficjalne otwarcie drogi na odcinku od ul. Polnej w Karsku przez m. Ławin do m. Parzeńsko. Inwestycja polegała na modernizacji nawierzchni drogi wraz z budową oświetlenia oraz budową wodociągu z m. Ławin do m. Parzeńsko i została zakończona w kwietniu bieżącego roku. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: "Program Inwestycji Strategicznych". Całkowita wartość inwestycji 6.339.369,30 zł z czego 5.945.546,04 zł stanowiło dofinansowanie.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Krzysztof Mrzygłód dokonał przecięcia wstęgi na przebudowanej drodze z udziałem zaproszonych gości: Posła na Sejm RP Leszka Dobrzyńskiego, Radnych Rady Gminy, przedstawiciela Wykonawcy – Marcina Malinowicza, proboszcza  Józefa Dubieńca, sołtysa m. Parzeńsko Stanisława Myszkowskiego oraz mieszkańców miejscowości. W programie uroczystości zaplanowano również spotkanie wraz z poczęstunkiem na sali wiejskiej, msze świętą oraz festyn rodzinny na plaży. Dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich, panu sołtysowi, mieszkańcom sołectwa, Ochotniczej Straży Pożarnej za wspaniałą organizację wydarzenia.

Zapraszamy mieszkańców Gminy na otwarcie odcinka przebudowanej drogi w m. Karsko, które odbędzie się w dniu 10 czerwca.