Trwa nabór w drugiej edycji konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o dofinansowanie na promocję Lasów Państwowych. Najlepsze projekty mogą zdobyć do 10 tys. zł.
Lasy Państwowe prowadzą drugi nabór w konkursie „Natura od kuchni” promującym wykorzystanie dziczyzny i płodów runa leśnego. O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się Koła Gospodyń Wiejskich, które są wpisane do krajowego rejestru KGW.
Jak wskazano w komunikacie Lasów Państwowych celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o żywności, jaką daje las i jej unikalnych walorach oraz o przyrodzie lasów i zrównoważonej gospodarce leśnej.
Projekty konkursowe należy składać przez formularz - Natura od kuchni - Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich (lesnykonkurs.pl)
Konkurs „Natura od kuchni” dla Kół Gospodyń Wiejskich organizowany jest po raz drugi. W ubiegłym roku wpłynęło ponad 600 wniosków, a dofinansowanie trafiło do 590 KGW.