Z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców naszej gminy dotyczące wałęsających się psów, które powodują poważne utrudnienia oraz zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a w szczególności dla dzieci – Wójt Gminy Nowogródek Pomorski wzywa do bezwzględnego trzymania psów w zamkniętych posesjach. Psy mogą być puszczane luzem tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren ten jest ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał możliwości wyjścia, a nieruchomość musi być oznakowana tabliczką z odpowiednim ostrzeżeniem.

Nieprzestrzeganie powyższego nakazu będzie skutkowało nałożeniem mandatu karnego lub wyłapaniem zwierzęcia oraz obciążeniem właściciela lub opiekuna kosztami wyłapania i opieki nad zwierzęciem w schronisku.

 

Wójt Gminy Nowogrodek Pomorski
Krzysztof Mrzygłód