ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie § 69 i § 80 ust. 1 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r.) zwołuję się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu Kultury oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, które odbędzie się dnia 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Adama Mickiewicza 15.

 

Planowany porządek obrad

  1. Zapoznanie się ze sposobem zarządzania budynkiem Szkoły Podstawowej w Nowogródku Pomorskim (dz. nr ew. 188/1 obr. Nowogródek Pomorski).
  2. Zapoznanie się ze stanem technicznym budynku Szkoły Podstawowej w Nowogródku Pomorskim (dz. nr ew. 188/1 obr. Nowogródek Pomorski).
  3. Dyskusja i wypracowanie wniosków dotyczących:
    -  zarządzania budynkiem,
    - modernizacji systemu ogrzewania.