Wyróżnienie mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizacje pozarządowe oraz instytucje działające na terenie Powiatu Myśliborskiego, które w sposób szczególny przyczyniły się do promocji i rozwoju powiatu.

Wyróżnienie przyznaje się w następujących kategoriach:

  • gospodarczej,
  • kulturalno-sportowo-oświatowej,
  • produkt turystyczny,
  • osobowość Powiatu Myśliborskiego.

Regulamin przyznawania wyróżnienia promocyjnego  – ZŁOTY ŻAGIEL link

Warunkiem udziału w procedurze wyróżnienia jest zgłoszenie kandydata do dnia 15 lutego 2023 roku.
Wniosek o przyznanie wyróżnienia promocyjnego - ZŁOTY ŻAGIEL link

Zgłoszenie należy dostarczyć na adres:

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
ul. Północna 15
74-300 Myślibórz

z dopiskiem: WYRÓŻNIENIE PROMOCYJNE "ZŁOTY ŻAGIEL"