Stawka za wywóz odpadów komunalnych na rok 2023 pozostaje bez zmian, w związku z tym nie będą wysyłane zawiadomienia o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych. Informacja dotyczy również właścicieli działek rekreacyjnych.

Zmianie uległ harmonogram odbioru odpadów komunalnych(szkło i papier)z terenu gminy Nowogródek Pomorski.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych