Gmina Nowogródek Pomorski w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji  zrealizowała projekt pn.  Zakup sprzętu komputerowego do Dziennego Domu Pobytu Senior + w Trzcinnej – szansą na rozwój seniorów . Otrzymaliśmy dotację w wysokości 17820,00 zł. Za tą kwotę zostało zakupionych 6 laptopów wraz z oprogramowaniem.

Celem projektu jest doposażenie placówek typu ,,Senior+” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów.  

Nauka korzystania ze sprzętu prowadzona będzie przez pracowników dziennego Domu Pobytu Senior+ w ramach codziennych zajęć. Seniorzy będą mogli umiejętnie posługiwać się komputerem , jak i korzystać z Internetu. Możliwość samodzielnego poruszania się w świecie cyfrowym zniweluje bariery i ułatwi życie na wielu płaszczyznach.