Gmina Nowogródek Pomorski zgodnie z  umową o dofinansowanie nr 00066-65150-UM1600090/19 z dnia 01.06.2020 r. zrealizowała  zadanie pn.  „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Kinice”.
Operacja  miała na celu rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej i została podjęta w ramach działania  „Gospodarka wodno – ściekowa  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. Inwestycja została zakończona dnia 03.08.2022 r.
Dzięki realizacji zadania powstało 4042,0 mb sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kinice . Łączna kwota dofinansowania zadania wynosiła: 1 920 734,00 zł.