Gmina Nowogródek Pomorski włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Pod biało-czerwoną”.

Działania realizowane w ramach projektu związane były z zakupem masztów i flag Rzeczypospolitej Polskiej i sfinansowane zostały przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt „Pod biało-czerwoną” miał na celu uczczenie 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jednym z istotnych celów projektu była również integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu.

Dzięki głosom mieszkańców naszej gminy, za które jeszcze raz serdecznie dziękujemy, uzyskaliśmy dofinansowanie do zakupu masztu i flagi państwowej.  Dodatkowo mieszkańcy sołectwa Karsko przeznaczyli środki z Funduszu Sołeckiego na zakup dwóch dodatkowych masztów z flagami. Maszty zostały zainstalowane przy Placu Jedności Narodowej w Karsku, a oficjalne wciągnięcie flagi na maszt miało miejsce dnia 28.12.2022r., o godzinie 12.00. Uroczystość poprowadził Wójt Gminy Krzysztof Mrzygłód witając przybyłych gości: Wojewodę Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, proboszcza księdza Józefa Dubiniec z Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowogródku Pomorskim, radnych Rady Gminy, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, Komendanta Gminnego OSP wraz z młodzieżową drużyną pożarniczą oraz strażakami OSP a także mieszkańców Gminy.

Dopełnieniem tej podniosłej chwili było wspólne odśpiewanie hymnu przez uczestników uroczystości.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji, za podjęcie tej ważnej inicjatywy.