ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Na podstawie § 69 i § 80 ust. 1 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r.) zwołuje się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Nowogródek Pomorski, które odbędzie się dnia 15 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

 

Planowany porządek obrad

  1. Otwarcie obrad
  2. Projekty uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2022
2) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2022 – 2032
3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
4) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023 - 2032
5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
6) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2023-2027 w Gminie Nowogródek Pomorski

  1. Zamknięcie obrad