Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski można składać do 31 października 2022 r.

W związku z tym, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 31.10.2022 r. jest nieczynny, w tym dniu można wnioski składać w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski do godziny 13:00 lub wypełniony wniosek wysłać pocztą – liczy się data stempla pocztowego.

Jednocześnie informujemy że wnioski o dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstwa domowego składa się do 30.11.2022 r.