W ramach naboru wniosków o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, informuję, że:

Gmina Nowogródek Pomorski w 2022 r. uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogródek Pomorski’’, która pochodzi  w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 77 084,46 zł.
Kwota dofinansowania wyniosła  54 553,40 zł.
W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 137,600 Mg.