Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła!

Ostateczny termin to 30 czerwca 2022 r.

 Forma elektroniczna: https://ceeb.gov.pl/

 Forma papierowa do pobrania: formularz A lub formularz B