ROZPORZĄDZENIE NR 7/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
na terenie województwa zachodniopomorskiego