Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 07 marca 2008 r. §13.1 wszystkie prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół nagrobków wymagają uzgodnienia z zarządcą cmentarza oraz dostosowania do warunków przez niego określonych. Zarządcą cmentarza jest Gmina Nowogródek Pomorski.

 Telefon kontaktowy 95 7471891