Przewodnicząca Rady Gminy Nowogródek Pomorski Angelika Rutkowska informuje, iż będzie pełniła dyżur dnia 27 maja 2022 r. od godz. 14:20 do godz. 15:40 w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.