Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

14 maja 2021 roku w Giżynie odbyło się otwarcie Centrum Rekreacyjno-Sportowego połączone  z obchodami „Dnia Strażaka”. Uroczystego otwarcia poprzez przecięcie przysłowiowej wstęgi nowo zagospodarowanego terenu dokonali: Wójt Gminy Krzysztof Mrzygłód, Przewodnicząca Rady Gminy Angelika Rutkowska, Poseł na Sejm RP Jarosław Rzepa oraz zaproszeni goście reprezentujący: Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Myśliborzu, Komendę Powiatową Policji w Myśliborzu, proboszczowie z parafii w Gminie Nowogródek Pomorski, sołtys obecnej i poprzedniej kadencji sołectwa Giżyn oraz przedstawiciel OSP Giżyn.

Realizacja inwestycji polegała na zagospodarowaniu terenu wraz z przebudową zbiornika p.poż. Na terenie obiektu powstała infrastruktura sportowo-rekreacyjna w tym wiaty, ścianka wspinaczkowa, boisko, trybuny i pomost ze zbiornikiem. Łączna kwota realizowanego zadania to ponad 1 mln złotych  z czego 697 816,48 zł.  stanowiło dofinansowanie w tym 590 460,10 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach Osi Priorytetowej RPZP.09.03.00 Infrastruktura publiczna, działanie RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogi społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.  Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, zmniejszone zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne.

Kolejna część uroczystości poprowadzona przez Komendanta Gminnego OSP była poświęcona obchodom „Dnia Strażaka”, na której wręczono odznaczenia Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z Karska oraz Strażakom Ochotnikom z Gminy Nowogródek Pomorski.

Uroczystości towarzyszyły również występy artystyczne, min. uczestników Festiwalu Piosenki „Scena dla każdego”, Zespołu Septet Band z Myśliborza oraz Zespołu Płomienie. Dodatkowo odbyły się pokazy ratownictwa jednostek OSP z Gminy Nowogródek Pomorski oraz gry i zabawy dla dzieci.