25 lutego br. w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta Gminy, która dokonała oceny ofert złożonych w konkursie dla klubów sportowych działających w Gminie Nowogródek Pomorski w celu realizacji zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dokonano następującego podziału środków finansowych:

 

Lp.

Wnioskodawca

Kwota przyznana

1.

KS PIAST KARSKO

28 000,00 zł

2.

KS „POLONIA” GIŻYN

28 800,00 zł

3.

KS „ORZEŁ” TRZCINNA

15 000,00 zł

4.

KS „FITNESS” ŚWIĄTKI

3 000, 00 zł

 

Życzymy udanej, sportowej rywalizacji!