ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXIV NADZWYCZAJNEJ
SESJI RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 18 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8

 

Planowany porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pobytu Senior + w Trzcinnej.
  4. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
     (-)
    Marek Mariusz Pękacz

 

 

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).