OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się online dnia 11 lutego 2021 r.  od godz. 12:00    do godz. 15:00.

Link do spotkania:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.1 pkt 3. ustawy  o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu czy w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy wnieść na piśmie, w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym, kierowane do Wójta Gminy Nowogródek Pomorski  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w nieprzekraczalnym terminie do dnia  17 marca 2021 r.                                   

WÓJT GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
Krzysztof Mrzygłód