Ogłoszenie - Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

 

Ogłoszenie

Oświadczenie