Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I – III wrócą do nauki w szkołach. Powrót do nauczania stacjonarnego możliwy będzie jedynie z zachowaniem reżimu sanitarnego, dlatego Wójt Gminy Nowogródek Pomorski Krzysztof Mrzygłód przekazał szkołom znaczną ilość środków dezynfekujących do rąk, płynów dezynfekujących powierzchnie użytkowe oraz dużą ilość różnych środków czyszczących. Zakup ww. środków możliwy był dzięki pozyskanemu przez Gminę Nowogródek Pomorski dofinansowaniu.

Działania sprzyjające bezpiecznemu powrotowi do szkół kontynuowane będą przez naszą Gminę  również w dalszych etapach przywracania nauczania stacjonarnego pozostałych klas.

Dla utrzymania reżimu sanitarnego podyktowanego troską o zdrowie mieszkańców Wójt Gminy Krzysztof Mrzygłód przekazał środki dezynfekujące i czyszczące pozostałym, gminnym jednostkom organizacyjnym – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Dziennemu Domowi Pobytu Senior +  oraz Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury i bibliotece.