Wojewoda zachodniopomorski Pan Tomasz Hinc podpisał umowę na dofinansowanie przebudowy drogi w Kinicach (gm. Nowogródek) środki pochodzą z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji programu Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie w wysokości 368 389 zł pokryje 80% kosztów inwestycji prowadzonej przez Gminę Nowogródek Pomorski.